HOLLY interior

Ing. Karolina Holly

Každý interiér môže byť krásny, príjemný na pohľad i na dotyk a vyžarovať jedinečnú atmosféru. Keď vojdem do miestnosti, hneď cítim jej energiu a vidím možnosti, ako využiť jej potenciál. Najprv vnímam priestor, všetky jeho dimenzie, hru svetla a potom tieto vnemy pretavím do návrhov. Tie sú vždy v duchu myšlienky, že dizajn má byť nielen oku lahodiaci, ale zároveň funkčný.

Práca s priestorom vyžaduje kreatívny prístup a komplexný pohľad na dispozíciu, svetelnosť, orientáciu i charakter exteriéru. Ide o súhru jednotlivých prvkov, ktoré sa spoja v jeden dokonalý celok a hrajú spolu ako orchester.

Leitmotívom návrhu interiéru je však klient ako individualita, jeho jedinečné požiadavky, potreby, vkus a jeho životný štýl. Cieľom je návrhom a následnou realizáciou vytvoriť originálny harmonický priestor, ktorý spĺňa jeho očakávania a vytvára mu pozitívne prostredie.

Robiť dizajn je poslaním, ktoré ovplyvňuje spôsob života i sociálne vzťahy ľudí. Prostredie, v ktorom žijeme, tvoríme, relaxujeme nás zásadne formuje, preto sa spolu usilujme tvoriť ho citlivo s ohľadom na praktickosť, ekológiu a princípy permakultúry.

Vytvoríme aj Váš dokonalý priestor.